Đào tạo học viên

Đây là cây trong nhà nhe slogan

Sự Kiện Phục Sinh Nhan Diện

Ngày đăng: 16/12/2023 03:11 PM

Sự kiện ''Phục Sinh Nhan Diện'' là một sân chơi lần đầu tiên được tổ chức về mảng thẩm mỹ nội khoa và việc học nhân tướng để áp dụng vào trong thẩm mỹ. Sân chơi là nơi các phong thủy sư chia sẻ kiến thức về các điểm lợi và hại trên Diện Tướng và từ đó Thẩm Mỹ Nội Khoa sẽ khắc phục các khuyết điểm đó.

Khoá 1

Ngày đăng: 25/11/2023 10:18 AM

Khoá 2

Ngày đăng: 25/11/2023 10:27 AM

Khoá 3

Ngày đăng: 25/11/2023 10:28 AM

Zalo
Hotline